Qiymətli din xadimlərimiz Hz. Mehdini (ə.s) müjdələyirlər.