Şeyx Əhməd Yasin Həzrətləri Hz. Mehdidən (ə.s) bəhs edir.