Biz isə istəyirdik ki, o yerdə zəif düşüb əzilənlərə  mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və  varislər edək. (Qasas surəsi 5)

Biz hansı bir məmləkətə peyğəmbər göndərdiksə, onun əhalisini müsibətə və bəlaya  saldıq ki, bəlkə, yalvarıb-yaxarsınlar! (Əraf surəsi 94)

Səndən əvvəl də ümmətləri  müsibət və fəlakətə düçar etdik ki, yalvarsınlar. (Ənam surəsi 42)

.
  • Kəhf surəsi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in diqqət çəkdiyi bir surədir.
  • Kəhf surəsində sirlər və axır zamana dair işarələr var.
  • Kəhf qissəsində qiyamət əlamətlərinə və axır zamanla bağla əhəmiyyətli işarələr var.
  • Hz. Musa və  Hz. Xızır qissəsi.
  • Kəhf surəsində  Hz. Zülqərneyn haqqında geniş məlumatlar verilmişdir.
  • Kəhf surəsindəki bəzi ayələrin əbcəd dəyərləri dövrümüzə işarədir.
1 -- 3 4 5 6