Bəzi xristianların Hz. İsaya (ə.s) ilahlıq vəsfi verməsinin (Allahı tənzih edirik) əsasında, daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi bəzi İncil sözlərinin yanlış şərh edilməsi durur. Hz.İsa (ə.s) əlbəttə, Allahın ruhunu daşıyır və əlbəttə, Allah onda təcəlli edir. Lakin "təcəlli" anlayışı bir sıra xristianlar tərəfindən səhv şərh olunmuş, əsrlər boyunca Allahın Şəxsinin Hz. İsada (ə.s) təcəlli etdiyi kimi yanlış inanca çevrilmişdir. Dövrümüzdə bəzi xristianların bu mövzuda ciddi şəkildə yanılmalarının da əsas səbəbi budur.
Bu səhf dünyagörüşündən xilas ola bilmək üçün xristian qardaşlarımız təcəlli ilə nəyin nəzərdə tutulduğunu çox yaxşı anlamalıdırlar.
Tövrat və İncildə gələcəkdə olan hadisələrlə bağlı müxtəlif izahlar verilmişdir. Bildiyimiz kimi, müasir dövrdəki Tövratda Hz. İsanın adı çəkilmir, ancaq xilaskar Məsihin gələcəyi bildirilir. Musəvilərin “Məsih” kimi axırzamanda gözlədikləri mübarək şəxs əslində, müsəlmanaların gözlədiyi “Hz. Mehdidir”. (Ətraflı məlumat üçün bax: Hz. Mehdi Hz. İbrahimin nəslindəndir, 2008) Dolayısı ilə İslamiyyətdəki “Mehdiyyət” musəvilərin müqəddəs qəbul edilən qaynaqlarında “Məsih” kimi keçir. Tövratda və musəvilərin digər müqəddəs qaynaqlarına baxdığımızda “Məsih” kimi izah edilən insanın Mehdinin (ə.s) xüsusiyyətlərinə sahib olduğu görünür.

 

1 2 -- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16