Hz. İsanın yer üzünə yenidən gəlməsi Müsəlmanlar üçün çox əhəmiyyətlidir. O Allahın möcüzəsi ilə atasız doğulan, İsrailoğullarını doğru yola dəvət edən, onlara bir çox möcüzələr göstərən bir peyğəmbərdir. Məsihdir və Qurana istinadən "Allahın kəlməsidir"dir (Nisa Surəsi, 171). Onun yenidən yer üzünə gəlməsi ilə Allaha inanan, eyni əxlaqi dəyərləri bölüşən və bir-birlərinə "sevgi baxımından ən yaxın olan" (Maidə Surəsi, 82) Xristianlar və Müsəlmanlar arasındakı anlaşılmazlıqlar ortadan qaldırılacaq və dünyanın iki böyük dini birləşəcək. İlahi dinin üçüncü mənsubları, yəni Yəhudilər də Hz. İsaya iman edərək hidayət tapacaqlar (Nisa Surəsi, 159).

Ardı

Bu mövzudakı həqiqəti öyrənmək üçün, əlbəttə Quranda izah edilən həqiqətləri araşdırmaq lazımdır.

Hz. İsanın yer üzünə ikinci dəfə gələcəyi mövzusunda  Quranda əhəmiyyətli sübutlar var. Bunları sıra ilə bu şəkildə araşdıra bilərik.
1-ci Sübut:
”...sənin ardınca gedənləri Qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm...”
 

1 2 3 4 -- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16