Bu mövzuda müraciət edilə biləcək ən etibarlı mənbə Qurandır. Quranın bir çox ayəsində peyğəmbərlər və əməlisaleh möminlər ilə əlaqədar məlumatlar verilir. Eyni zamanda Quran ayələrinə baxaraq möminlərə aid xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmək də mümkündür.

Hz. İsanın imani xüsusiyyətlərini Quranı araşdıraraq öyrənmək olar. Beləliklə, Qurana tamamilə tabe olan səmimi möminlər Hz. İsaya məxsus xüsusiyyətlərə diqqət edərək onu tanıya bilərlər. Ancaq unudulmamalıdır ki, Hz. İsanı tanımaq hər kəs üçün mümkün olmaya bilər.

Ardı

Quran ayələrinə görə bu məsələnin həllində bizə peyğəmbərlərin sahib olduqları ortaq xüsusiyyətlər kömək edəcək.  Elə isə bəzi əlamətləri ilə diqqət çəkəcək Hz. İsanı tanımaq üçün Quranda bildirilən peyğəmbər xüsusiyyətlərinə baxmaq lazımdır. Əlbəttə, peyğəmbərlərlə əlaqədar Quranda yüzlərlə əlamət var. Ancaq bu hissədə hər kəsin baxanda görə biləcəyi bəzi əlamətlərə nəzər salacıq.
 

1 2 3 4 5 6 -- 8 9 10 11 12 13 14 15 16