Uca Allah bütün elçilərinə olduğu kimi Hz. Mehdi (ə.s.)- a da danışıqlarında hikmət vermişdir.Bu bacarığına görə insanların diqqətlərini açacaq, onların qəflətdən oyanmalarını təmin edəcək, ən yaxşı bildikləri, amma üzərində heç düşünmədikləri mövzular üzərində düşünmələrinə, gerçəklərin çox açıq olaraq görülməsinə vəsilə olacaq. Hz. Mehdinin (ə.s.) hadisələri ən qısa, özlü  amma  aydın  və təsir edici şəkliylə izah edəcəyi Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s.)-in bir çox hədisində ifadə edilmişdir.

 

Peyğəmbərlərin insanların hidayətlərinə vəsilə olmaxüsusiyyətləri vardır. Allahın onlara lütf etdiyi möcüzələr vəmöcüzələrlə, imanlarının gücünü göstərən mənəvi dərinlik vəhalla insanların hidayətlərinə vəsilə olurlar. Peyğəmbərlər kimitarix boyu gəlmiş mücəddidlərə, müctəhidlərin də insanlarınhidayətinə vəsilə olmaq xüsusiyyətləri vardır. Buna bənzər mənəvihal və xüsusiyyət hz. Mehdinin (ə.s.) də üzərində olacaq."Hz. Mehdi "adı," hidayətə çatdıran "mənasındadır.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -- 13 14 15 16 17 18 19