Allah, axır zamanda insanlara Hadi sifəti ilə təcəlli edir. Qarışıq bir şey yoxdur. Yeni nəsil, köhnə nəsil deyə fərq etməz.Allahın qulları həmişə eynidir, yaşına görə insanlara Allah rəftar etməz.Yaşına, kilosuna görə deyil.Bir dənə ruh vardır, O ruhun da yaşı yoxdur. O ruh hər zaman təxminən 33 yaşındadır. İnsanın ruhu, heç bir şəkildə dəyişikliyə uğramaz.Bədən şəkildən şəklə girər, o əhəmiyyətli deyil, amma ruh davamlı sabitdir.Bu səbəbdən ruh yaşını əsas götürərik biz, Müsəlman olaraq.Bu səbəbdən Müsəlman üçün yaşlı, gənc ayrı-seçkiliyi yoxdur.Ruh yetkinləşə bilər yalnız.
Son dövrdə bəzi Nurçu qardaşlarımız Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin, Hz. Mehdi (ə.s.)ın gəlişi ilə əlaqədar çox açıq bəyanlarına son dərəcə səhv şərhlər  gətirməkdədirlər. Bu şərhlər , Bədiüzzaman Həzrətlərinin Mehdiyət mövzusundakı açıq və dəqiq izahlarıyla ictimai bir şəkildə ziddiyyət təşkil etməkdədir. Üstəlik Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)ın hədislərində xəbər verdiyi məlumatlara da uyğun deyil. Bu səbəblə Risaləsyi Nurun ruhundan qopuq və Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin düşüncələrindən uzaq olan bu səhv anlayışları və Risaləsyi Nurdakı həqiqi izahları öyrənmək...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -- 14 15 16 17 18 19