Hər əsrdən bir din əxlaqını bidətlərdən təmizləmək üçün Allah tərəfindən bir şəxsin göndərildiyi Süneni-Əbu Davud,Məktubati-Rəbbani kimi böyük əhli-sünnət alimlərinin əsərlərində açıq şəkildə bildirilmişdir:

 

Əbu Hüreyrənin rəvayətinə əsasən Rəsulallah(səs) belə buyurmuşdur: -Həqiqətən,Əziz və Cəlil olan Allah hər yüzilliyin sonunda İslam ümmətinin dinini bidətlərdəndən(dinə sonradan əlavə edilmiş batil qaydalardan) təmizləyə biləcək bir şəxsi(elm sahibi) göndərər(Süneni-Əbu Davud,5/100)

 

1. ... (MEHDİ) SADƏCƏ TAXTINDAN HÖKMDARLIQ EDƏCƏK... (Talmud: Sanhedrin 20b)
2. ... ONUN ADI QEYRİ-ADİ NƏSİHƏTÇİ OLACAQ. (Tövrat: Yeşaya, (9:6)
3. ... (MEHDİ) UNUDULDUĞU/GÖZLƏNİLMƏDİYİ ANDA GƏLƏCƏK. (Talmud: Sanhedrin 97a)
4. (İNSANLAR MEHDİNİ) BÜTÜN GÖZƏLLİYİ İLƏ GÖRƏCƏK... (Yeşaya, 33:17)
5. SƏN İNSANLARIN ƏN GÖZƏLİSƏN... (Məzmurlar, 45:2)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- 16 17 18 19