Zəkəriyya Peyğəmbərin gələcəklə bağlı xəbəri:
Qədim dövrlərdən bəri Müqəddəs Peyğəmbərlərinin ağzından bildirdiyi kimi QULU DAVUDUN SOYUNDAN BİZİM ÜÇÜN GÜCLÜ XİLASKAR ÇIXARDI.
Düşmənlərimizdən, bizə nifrət edənlərin hamısının əlindən xilas olmağımıza kömək etdi. (Luka, Bab 1, 69-70)

 

(Həvarilər) Ondan “Harada hazırlıq görməyimizi istəyirsən?” deyə soruşdular. İsa onlara “Baxın” dedi, “Şəhərə girdikdə qarşınıza su teşti daşıyan bir adam çıxacaq. Adamı gedəcəyi evə qədər izləyin.” (Luka, 9-11) .
“Kali-yuqa”: Əxlaqi pozğunluq, fəlakət dövrü (Axırzaman)
“Kali”: Bu pozğunluq dövrünün hakim lideri. Pislikləri, əziyyətləri, pozulmanı təmsil edən mənfi güc. (Dəccal)
“Kalki”: Pozğunluq dövrünə son vermək üçün gələcək şəxs. (Hz. Mehdi (ə.s.))
“Satya-yuqa”: doğruluq və mənəvi saflıq dövrü. (Qızıl Əsr)
Hinduların Vişnu məzhəbinin kitablarından “Srimad Bhaqavatam”ın 12-ci bölməsi, əxlaqi pozğunluq dövründən bəhs edir:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -- 17 18 19