- Qədim İranda yayılmış və Hind-Avropa mədəniyyətinə aid bütpərəst din kimi məlum olan zərdüştlüyün İslam dinindən əvvəl göndərilmiş, lakin zaman ərzində əslindən tamamilə təhrif edilmiş haqq din olduğu ehtimal olunur.
- 2600 il əvvəl mövcud olan və bu gün tamamilə təhrif edilmiş bu batil dini Allahın haqq din kimi Mesopotamiya ərazisində yaşayan xalqlara peyğəmbər vasitəsilə göndərdiyi nəzərdə tutulur (doğrusunu Allah bilir).
- Zərdüştlükdə Ağlın Ağası adlandırılan Allahdır.

 

İlahi dinlərdə “gözlənilən qurtarıcı” olaraq da ifadə edilən “Məsih” termini, Müsəlmanlarda “Mehdi” inancının təzahürüdür. İslamdakı “Mehdiyyət”, Yəhudilərin müqəddəs edilən qaynaqlarında “Məsih” olaraq keçər. Ancaq Xristianların “Məsih” olaraq dünyaya ikinici gəlişini gözlədikləri Hz. İsa, “Mehdi (r.ə.)” deyil. Müsəlmanlar da Hz. İsanın axır zamanda yenidən dünyaya gələcəyinə inanmaqdadırlar; ancaq Hz. İsa gəldiyində Mehdi (r.ə.)a tabe olacaq, Allahın icazəsiylə yeganə haqq din olan İslam əxlaqının dünyaya hakim olmasına, bu iki mübarək insan birlikdə vəsilə olacaqlar.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -- 18 19