Rəsulullah (s.ə.v.) Ammar ibn Yasirə belə buyurmuşdur:  "Onun uzun bir qeyb dövrü olacaq ki, bəzi insanlar bu dövrdə imanlarını itirəcək, digər bir qrupu isə imanlarını qoruyacaqlar. O (Hz. Mehdi (ə.s.)), axır zamanda çıxıb yer üzünü ədalətlə dolduracaq. O (Hz. Mehdi (ə.s.)), ALLAHIN KƏLAMININ ŞƏRHİ (AÇIQLAMASI) ÜÇÜN SAVAŞACAQ, necə ki mən Allahın kəlamının nazil olması üçün savaşdım. Ey Ammar... (O) xalqın mənə ən çox bənzəyəni olacaq." (Kifayet'ül Eser, İlzamün Nasib, c. 1, s. 98)

 

Onlar hidayətə qarşı nəfslərinətabe olmaq istədiklərində O da (Hz. Mehdi (ə.s.) nəfsə qarşı hidayətə uyğun gəlməyi istəyəcək. Onlar Qurana qarşı nəfslərini istəyərlərsə, O da nəfslərinə qarşı Qurana uyğun gəlməyi istəyər. ...Döyüş hər yana yayıldığı, çoxalıb şiddətləndiyi zaman,... Əmr sahibi (Hz. Mehdi (ə.s.), onlardan pislik edən kəsləri sorğuya çəkəcək; yer üzü, içində qızıl və gümüş nə varsa çölə atacaq, sərvət və xəzinələrini ona təqdim edəcək. O DA (HZ. MEHDİ (Ə.S.) DA) ƏDALƏT NECƏ TƏTBİQ OLUNARMIŞ, ONLARA GÖSTƏRƏCƏK; KİTABA VƏ SÜNNƏYƏ TƏKRAR HƏYAT VERƏCƏK. ... (Nəhcül bəlağə, 138-ci xütbə)


1 2 3 4 5 6 7 -- 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19