Şeyx Esad Çoşan, Hz. Mehdinin (ə.s) zühurunun qiyamət əlamətlərindən biri olduğunu açıqlayır.