Saytın xəritəsi.

 

Axırzaman

 

 

 

 

 

  Axırzaman nə deməkdir ?  
  1979-cu ildə batan İndipendenta gəmisi.  
  Quranda Axırzaman və Hz. Mehdiyə işarə edən ayələr.  
  Kəhf surəsindən axırzamana işarələr  
  Axırzamanın ən böyük fitnəsi Dəccal.  
  Dəccalın hiyləgər oyunu.  
  Dəccal necə tanınar ?  
  Dəccalın ayini: Terror  
  Əsrin ən batil dəccali sistemi: Darvinizm  
  Dəccali sistem: Masonluq  
  Şeytanin nizamı mütləq yox olacaqdır.  
  Qızıl əsr müjdəsi  

Həzrəti Mehdi (ə.s)

   
  Axırzamanın hidayət rəhbəri: Həzrəti Mehdi  
 

Hz. Mehdinin gerçəkləşən zühur əlamətləri.

Kəbədə qan axıdılması (1979)

    Günəş və Ay tutulmaları
    Fərat çayının suyunun kəsilməsi
    Tozlu, dumanlı fitnə
    Azərbaycanın işğal edilməsi
    Əfqanıstanın işğalı
    İran-İraq müharibəsi
    Zəlzələlərin çoxalması
    Bağdadın alovlarla yox edilməsi
    Quyruqlu ulduzun doğması
    Bir ordunun itməsi
    İraqlıların pulu qalmayacaq
    İraqın üç hissəyə bölünməsi
    Ayın yarılması
    Quraqlığın olması
    Fərat və Dəclə arasında döyüş
    Şərq tərəfdə bir atəş
    İqtisadi vəziyyətin pisləşməsi
    Günəşdən bir əlamət
    İordaniya kralı Abdullahın ölümü
    Fitnələrin çoxalması
    Sistemlərin dəyişməsi
    Günəş tutulması
    Kütləvi qırğınlar
    Şam və Misir məliklərinin ölümü
    Misirlilərin əsir alınması
    Şəhərlərin yox olması
    Xaraba şəhərlərin bərpası
    Dördüncü sülh(Ərəb-İsrail sülhü)
    İsrail-Fələstin sülh görüşmələri
    İraq və Şama embarqo qoyuluşu
    İraqın yenidən qurulması
    İraq xalqı Şama və şimala qaçar
    Şamda fitnələr
    Şam,İraq və Ərəbistanda qrışıqlıq
    Məhəllər arası qarşıdurma
    Hər yerə çatan fitnə
    Haramların halal sayılması
    Allahın açıqca inkar edilməsi
    Materialist fəlsəfənin yayılması
    Anarxiya və qiyamlar
    Hz. Mehdidən ümidin kəsilməsi
    Aclıq və kasıblığın artması
    Günahsız uşaqların öldürülməsi
    Yəhudilərlə münaqişə
    Allaha şirk qoşulması
    Sülhün ortadan qalxması
    İnsanların bir-birindən qaçması
    Qarışıqlıq və qarşıdurmalar
    Böyük və heyrətverici hadisələr
    Bəzi müsəlmanların vəziyyəti
    İslam dünyasının bü günü
    Müsəlmanların bir-birlərilə döyüşü
    Şiddətli bəlalar
    Lulin quyruqlu ulduzunun şıxması
    Günahsız insanların öldürülməsi
    Gənclərin dindən uzaqlaşması
    Məscidlərin yıxılması
    Saxta peyğəmbərlərin çoxalması
    Ticarət yollarının kəsilməsi
    Qazancın azalması
    Sərvətin varlılara bölünməsi
    Dini şəxsi məqsədlərə çevirmək
    Yer çökmələri
    Evlərin məzar olması
    Küləklər və qasırğalar
    Saleh möminlərin çox az olması
    Şiddətli yağışların yağması
    İldırımların çoxalması
    Quran əxlaqının tərk edilməsi
    Müsəlman olmayanlara meyl
    İkiüzlü və saxtakar din adamları
    Əmr be mərufun tərk edilməsi
    Pisliyə təşviq
    Həqiqi möminlərin az olması
    Quranı mənfəət üçün oxunması
    Ulduz falına inanılması
    Həccə başqa məqsədlə gedilməsi
    Xainə etimad,doğruya xain demək
    Etibarlı insanların azalması
    Zəkatın tərk edilməsi
    Namazın tərk edilməsi
    Yalançı şahidlik və böhtan
    İşin layiq olmayanlara verilməsi
    Üstünlük anlayışının dəyişməsi
    İctimai əlaqələrin pozulması
    İnsanlara verilən dəyərin azalması
    Ailə əlaqələrinin pozulması
    Sevginin azalması
    Ailələrin zəifləməsi
    Riyakarlığın artması
    Kobud söz və söyüşün yayılması
    Saxtakarlıq və rüşvətin artması
    Zinanın artması
    Homoseksualizə adı baxılması
    Yolxucu xəstəliklər
    Qəfil ölümlərin artması
    Cinayətlərin artması
    İntiharların artması
    Vətəndaş müharibəsi
    Oxumaq və yazmaq bilənlər
    Zamanın qısalması
    Qiyamların olması
    Qarışıqlığa səbəb olan fitnələr
    Pozulan iqtisadiyyat
    Quranı yetərincə düşünülməməsi
    Qurandan uzaqlaşdıran fitnələr
    İslamdan uzaqlaşdıran fitnələr
    Eqoist ehtiraslara önəm vermək
    İctimai pozulma
    Dedi-qodunun artması
    Əxlaqi çöküş
    Hündür binaların tikilməsi
    Bazarların yaxınlaşması
    Qamçısının ucuyla danışmaq
    Adama öz səsinin danışması
    Səmadan bir əl
 

Həzrəti Mehdinin fiziki xüsusiyyətləri.

 
    Peyğəmbərimizin soyundandır
    Hz. Mehdi(ə.s) gözəl və nurludur
    Hz. Mehdinin üzü çox gözəldir.
    İncə burunludur
    Açıq alınlıdır
    Alnında bir xal var
    Alnında bir iz vardır
    Alnında bir batıq vardır
    Qıyıq gözlüdür
    Yanağında xal vardır
    Hz. Musanın xalına bənzər xalı
    Dişləri parlaqdır
    Qaşları və gözləri
    İki qaşı arasındakı çuxur
    Dərisi parlaqdır
    Saçı qaradır
    Saçlarının gözəlliyi
    Saqqalı sıx və gurdur
    Gözəl siması
    İsrailoğullarına bənzəyir
    Rəngi
    Əndamı
    Orta boyludur
    Geniş bəddənlidir
    Ayaqları
    Qarını genişdir
    Yaşı
    Gənc görünməsi
    Sağ ayağında bir iz vardır
    Kürəyində yarpaq şəkilli xal
    Çiynində Peyğmbərlik möhürü
    Danışması
    Bədəni və səsi güclüdür
    Səmimi olanlar onu tanıyacaq
    Heyrət verici əlamətlər
    Heybeti və təmkini
  Hz. Mehdi (ə.s)-ın zuhuru (çıxış) zamanı.  
 

Həzrəti Mehdi (ə.s)-ın mənəvi xüsusiyyətləri.

 
    Əxlaqı
    Çalışqan və cəsur olması
    Allahdan çox qorxar
    Hz. Mehdi (ə.s) çox mərhəmətlidir
    İslamı qoruma hissi
    Ehtiyyaclarını insanlara bildirməz
    Məsuliyyəti və təkimini
    Səxavətli olması
    Haqqı müdafiə etməsi
 

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə ədalət.

 

    Hz. MEHDİ   İNSANLAR ARASINDA ...
    Hz. MEHDİ, GÖRÜLMƏMİŞ BİR ƏDALƏT ...
    “HƏZRƏTİ MEHDİNİN BÜTÜN DÜNYAYA ...
 

Hz. Süleyman, Hz. Zülqərneyn və Həzrəti Mehdi.

 
    Axır zaman və Qızıl dövr.
    Hz. Süleyman (ə.s), Hz. Zülqərneyn (ə.s) ...
  Bir insanın Hz. Mehdini yuxusunda gördüyünü deməsi.  
  Hz. Mehdi böyük şəhrdə doğulacaq.  
  Hz. Mehdinin camaatının sayı az olacaq.  
  Hz. Mehdi İstanbulu mənəvi fəth edəcəkdir.  
  Hz. Mehdi insanların cənnəti qazanmalarına vəsilədir.  
    Hz. Mehdi (ə.s.) insanların Allahdan ...
    Hz. Mehdi (ə.s.) dəlalət və azğınlıq ...
    Hz. Mehdinin (ə.s.) vəsiləsiylə hər yer Allaha ibadət ...
    Hz. Mehdi (ə.s.) insanlara Quranı və Qurana uyğun ...
    Hz. Mehdi (ə.s.) həqiqi Tövratı üzə çıxarar ...
  Hz. Mehdinin Quranın doğru şərhi üçün mübarizəsi.  
  Hz. Mehdi insanları Qurana dəvət edəcək.  
  Hz. Mehdi insanları ağıllı davranmağa təşviq edəcək.  
  Hz. Mehdi bidətləri İslamdan çıxaracaq.  
  Hz. Mehdi axırzamanda iman edənlərin öndəri olacaq.  
 
 
  Hz. Mehdinın gecə ibadətləri (dərsləri)  
  İnsanlar Hz. Mehdinin ətrafında toplanacaqlar.  
  Hz. Mehdinin hikmətli danışığı və izahları.  
  Hz. Mehdidə Allahın Hadi sifətinin təcəllisi var  
  Hz. Mehdiyə qarşı insanların ruhunda bir mely olacaq.  
  Hz. Mehdinin zühuru ilə bağlı risalələrdəki yalnışlar.  
 

Hz. Mehdi heç kimin qavrayamayacağı ruh deyil.

 
    1. Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Mübarək İnsan Olan Hz. Mehdinin ...
    2. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) Hz. Mehdinin (ə) nəslini, doğumunu, ...
    3. Dəccala Qarşı Aparılacaq Böyük Elmi Mübarizənin ...
    4.    Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Hz. Mehdi (ə) İlə Əlaqədar ...
  Hz. Mehdinin zühurundan əvvəl ədliyyə və ədalət.  
  Hz. Mehdi və Hz. İsa bu yüzillikdə gələcəklər.  
  Tövratda və digər musəvi qaynaqlarda Mehdiyyət  
    Tövratda Hz. Mehdi (ə.s) dövründəki dünya hakimiyyətinə ...
    Musəvi mənbələrdə Hz. Mehdinin (ə.s) çıxış əlamətləri.
  İncildə Mehdiyyət inancı.  
  Hindu mətnlərində axırzamana və Hz. Mehdiyə işarələr.  
  Zərdüştlükdə Mehdiyyət inancı.  
  Yəhudilərin gözlədikləri Məsih, Hz. Mehdi (ə.s)-dır.  
  Hz. İbrahim nəslinə vəd edilən hakimiyyət və Hz. Mehdinin Hz. İbrahim nəslindən olması.  
  Tövratda bildirilən israiloğulları, Mehdi camaatıdır.  
  Hz. Mehdi və camaatı qədərdə bəllidir.  
  Hz. Mehdi heç vaxt qan tökməyəcək.  
  Hz. Mehdi qan axıtmayacaq, yatan adamı oyatmayacaq.  
  Əhli-Sünnənin dörd məzhəb imamının Mehdi müjdəsi.  
   

Məzhəb imamları Hz. Mehdinin (ə.s.) zühurunu müjdələmişdir.

Həzərəti İsa

   
  Həzrəti İsanın həyatı.  
  Hz.İsanın mübarizəsi.  
  Hz İsanın üstün əxlaqi xüsusiyyətləri.  
  Hz İsanın təbliği.  
  Hz.İsa Allahın təcəllisidir, ancaq (haşa) şəxsi deyil.  
  Müqəddəs kitabda Hz. İsanın Yer üzünə dönüşü.  
    Hz. İsanin yer üzünə ikinci dəfə gəlişi ilə bağlı İncilin açiqlamaları.
  Xristianların Hz.İsa(ə.s) haqqına yanılmaları-1.  
  Xristianların Hz.İsa(ə.s) haqqına yanılmaları-2.  
  Həzrəti İsanı gözləmək.  
  Həzrəti İsa dünyaya qayıdacaq.  
  Həzrəti İsa necə tanınacaq? (1)  
  Həzrəti İsanın hilyəsi (fiziki xüsusiyyətləri).  
  Həzrəti İsanı kimlər tanıya biləcək.  
  Həzrəti İsanı hansı xüsusiyyətləri ilə tanıya bilərik ?  
    Üstün əxlaqı ilə seçiləcək.
    Peyğəmbərlərə məxsus üz ifadəsi
    Hikməti və nitqi çox güclüdür.
    Çox etibarlıdır.
    Allahın qoruması altında olacaq
    Qarşılıq gözləməyəcək.
    Şəfqətli və mərhəmətli olacaq.
  Hz. İsa necə tanınacaq? -2-  
  Hz. İsa əvvəllər çox az adam tərəfindən tanınacaq.  
  Hz. İsanın camaatının sayı çox az olacaq.  
  Hz. Mehdinin zühuru Hz. İsanın gəlişinin xəbərçısıdır.  
  Hz. İsanın tanınmasına vəsilə olan işarələr.  
    Hz. İsa yeni bir din gətirməyəcək, İslamiyyətə tabe olacaq
    Hz. İsa Hz. Mehdi İlə birlikdə İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcək
  Dəccalın fitnəsindən Hz. İsa və Hz. Mehdinin vəsiləsi ilə qorunmaq.  
  Səhabələrin və sonrakı nəslin Hz. İsanın gəlişi ilə əlaqədar sözləri.  
  Hz. İsanın möhtəşəm qayıdışı üçün şövqlə və həyacanla hazırlaşmaq.  
  Bədiüzzaman müsəlmanları Hz. İsa ilə müjdələmiş  
  Bədiüzzaman, Hz. İsanın Dəccalı yox edəcəyini bildirib.  
  Hz. İsa ilə əlaqədar Kitabi-Sittədəolan bəzi hədislər.  
  Bəzi İslam alimlərinin Hz. İsa ilə bağlı sözləri.  
  Hz. İsa fiziki xüsusiyyətləri ilə dərhal tanınacaq.  
  Hz. İsanı sevənlər müharibə deyil, sülh ilə cavabdehdirlər.

 

    Allaha iman edənlər bir-birləri ilə deyil, dinsizliyə qarşı mübarizə aparmalıdırlar.
    Müsəlmanların Hz. İsa sevgisi.
    Xristian idarəçilər üçün sülh və sevgi elçisi olan Hz. İsanın əxlaqı nümunə olmalıdır.
    Hz. İsanın sülh əmri.
  Hz. İsanın 2000 il bundan əvvələ aid olan əşyası.  
  Saxta Məsihlərin çıxması Hz. İsanın gəliş əlamətidir.  

Videolar

   
  Cənab Adnan Oktarın Axırzaman haqqında açıqlamaları.  
  Cənab Adnan Oktarın Hz. Mehdi (ə.s) haqqında açıqlamaları.  
  Cənab Adnan Oktarın Hz. İsa (ə.s) haqqında açıqlamaları.  
  Sənədli filmlər.  
  Sənədli filmlərdən seçmə bölmələr.  
  İslam alimlərindən Hz. Mehdi haqqında.