Məhməd Talu Hoca əfəndi: ''Hz. Mehdini (ə.s) mən də şəxsən görəcəyimə inanıram.''