Bəzi xristianların Hz. İsaya (ə.s) ilahlıq vəsfi verməsinin (Allahı tənzih edirik) əsasında, daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi bəzi İncil sözlərinin yanlış şərh edilməsi durur. Hz.İsa (ə.s) əlbəttə, Allahın ruhunu daşıyır və əlbəttə, Allah onda təcəlli edir. Lakin "təcəlli" anlayışı bir sıra xristianlar tərəfindən səhv şərh olunmuş, əsrlər boyunca Allahın Şəxsinin Hz. İsada (ə.s) təcəlli etdiyi kimi yanlış inanca çevrilmişdir. Dövrümüzdə bəzi xristianların bu mövzuda ciddi şəkildə yanılmalarının da əsas səbəbi budur.
Bu səhf dünyagörüşündən xilas ola bilmək üçün xristian qardaşlarımız təcəlli ilə nəyin nəzərdə tutulduğunu çox yaxşı anlamalıdırlar.
Xristianlıqdakı "oğul" ifadəsi eynilə Tövratda olduğu kimi İncildə də Allaha qulluq mənasında istifadə edilir. Hz. İsa (ə.s), əlbəttə ki, Allahın sevimli quludur, lakin o, yemək yeyən, su içən, yorulanda istirahət edən, yatan və yaradılan hər varlıq kimi aciz varlıqdır. Bu həqiqət İncildə bir çox hissədə ifadə edilmiş həqiqətdir (İncildə Hz. İsanın (ə.s) insani xüsusiyyətləri və Allahın vəhyini çatdıran elçi olması ilə əlaqədar bildirilənləri buradan oxuya bilərsiniz). Eyni zamanda, Allah Quranda da Hz. İsanın (ə.s) bütün insanlar kimi aciz və imtahan olunan bəşər övladı olduğunu xəbər vermişdir:

1 2 3 -- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16