Bütün haqq kitablarda müjdələnən və bu haqq dinlərdən də digər inanclara yansayan “Dünyanın xilaskarı və hakimi” olacaq Mehdi kimdir ?

... sizə ..., adı Əhməd, atasının adı Abdullah olan Hz. Mehdini başçı etmişdir. Ona qatılın. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

 

... ona qatılın, O Hz. Mehdidir. Adı da Əhməd. Abdullahdır... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 8. baskı, s. 165)
Qiyamət vaxtı dünya həyatının son günü olmaqla yanaşı, axirətdəki sonsuz həyatın da başlanğıcıdır. Qiyamət günü yaşanacaq bir-birindən dəhşətli hadisələr zamanı Allahın qüdrəti bütün insanlar tərəfindən dərk ediləcək.
Peyğəmbərimiz hz. Muhəmməd (s.ə.v) qiyamətdən əvvəl baş verəcək əlamətləri 1400 il bundan əvvəl hədislərdə ətraflı şəkildə təsvir etmişdir. Hədislərə görə, müharibələr, hərc-mərclik, yoxsulluq, cinsi degenerasiya, təbii fəlakətlər çoxalacaq, insanlar gözəl əxlaqdan uzaqlaşacaq və saxta peyğəmbərlər ortaya çıxacaq. Bütün bunlardan sonra Allah hz. Mehdi vasitəsi ilə İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcək.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19