İmam Məhəmməd Baqir (ə.s.) da buyurmuşdur ki: Qaimimiz (HZ. MEHDİ) QİYAM EDƏRKƏN QULLARIN BAŞINA ƏLİNİ ÇƏKƏCƏK VƏ ONLARIN DAĞINIQ FİKİRLƏRİNİ BİR YERƏ YIĞACAQ. ONLARI BİR HƏDƏFƏ DOĞRU YÖNƏLDƏCƏK və onlarda bəyənilmiş əxlaqı kamal həddinə (mükəmməllik səviyyəsinə)  çatdıracaq. (Bihur-ul Envar, c. 52, s. 336)

 

 

 

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurur: "HƏR ZAMANDA ÜMMƏTİM ÜÇÜN ƏHLİ BEYTİMDIN BİR ƏDALƏTLİ ŞƏXS VARDIR. ONLAR, AZANLARIN TƏHRİFLƏRİNİ, BATİL ƏHLİNİN BATİLİNİ, CAHİLLƏRİN ŞƏRHİNİ BU DİNDƏN ÇIXARARLAR, eşidin ki, doğrusu sizin imamlarınız sizi Allaha aparan elçilərdir, elə isə yaxşı baxın ki, sizin elçiləriniz kimlərdir." (Savaik'ul Muhrika, İbni Həcər, s. 148, Muhammediyye mat. Və s. 90, Meymeniye mat. Misir. / Yenabi'ul Mevedde, Kunduzi Hənəfi, s. 226, 326, 327, Haydariye mat. S. 191, 271, 273 və 297, İstanbul. / Zehair'ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafisi, s. 17)


1 2 3 4 5 6 7 8 -- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19